Informacja-Przydomowe oczyszczalnie ścieków

7 kwietnia 2011 | admin


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Informacja dotycząca budowy i finansowania

W związku z planowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie czerwiec-lipiec 2011 roku, Gmina Opatowiec planuje złożenie wniosku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy z wyłączeniem miejscowości Krzczonów.

Szacunkowy średni koszt budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi:

1. 13 500 – 14 800 zł. brutto dla rodziny liczącej od 1 – 5 osób
2. 15 400 – 16 600 zł. brutto dla rodziny liczącej powyżej 6 osób

Koszty budowy w ramach tego Projektu ponoszone byłyby w następujący sposób:
1. 75% kosztów netto tj. około 7 800 zł. – 11 500 zł.– środki pochodzące z dofinansowania przez Unię Europejską
2. 25 % kosztów netto tj. około 2 600 zł. – 2 900 zł. dla gospodarstw od 1 – 5 osób oraz około 3 000 – 3 200 dla gospodarstw liczących powyżej 6 osób. Do tych kosztów należy doliczyć koszt projektu który będzie ponoszony przez właściciela gospodarstwa tj. około 350 – 500 złotych.
3. 23 % kosztów brutto poniesie Gmina Opatowiec. Jest to kwota około3 100 – 3 400 zł w przypadku oczyszczalni od 1- 5 osób oraz około 3 500 – 3 800 zł. w przypadku oczyszczalni powyżej 6 osób.

Dodatkowych informacji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, osobom zainteresowanym udzielał będzie Pan Krzak Piotr w Urzędzie Gminy Opatowiec w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ze względu na krótki czas przygotowania niezbędnej dokumentacji i złożenia wniosku o dofinansowanie prosi się o zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy oczyszczalni w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Zgłoszenia można dokonać:
1.w Urzędzie Gminy
2.u sołtysa wsi

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej!.

Wójt Gminy Opatowiec
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Załączniki:

Oświadczenie