INFORMACJA

7 kwietnia 2011 | admin

W dniu 28 marca 2011 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Zdrowia w Opatowcu w składzie:
1.Sławomir Kowalczyk – Przewodniczący
2.Rafał Kański – członek
3.Henryk Kryca – członek
4.Tomasz Nowak – członek
5.Szczerba Michał – członek

z udziałem Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Zdrowia w Opatowcu Pana Zbigniewa Włosowicza.

Tematem posiedzenia była ocena funkcjonowania Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ Z DNIA 28 MARCA 2011r.