Informacja-termin udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodastwach rolnych

23 sierpnia 2011 | admin

Uprzejmie informujemy, że decyzją Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin udzielania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi został wydłużony do 31 grudnia br.

informacja