Konkurs plastyczny „Uzależnieniom powiedz NIE”

2 września 2011 | admin

Wójt Gminy  Opatowiec ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pn. „Uzależnieniom powiedz NIE” to jest:
- alkoholizm,
- narkomania,
- przemoc w rodzinie,
- bójki – przemoc rówieśnicza,

Plakaty należy dostarczyć do dnia 30 września 2011r. do sekretariatu Urzędu Gminy w Opatowcu.

Za najlepiej wykonane prace zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.

Serdecznie Zapraszamy do udziału.

regulamin