Odbyła się Gminna Gra Obronna

21 października 2011 | admin

Zgodnie z planem szkolenia obronnego na 2011r. zatwierdzonym przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Opatowiec w dniu 21 października 2011r. została przeprowadzona gra obronna nt: „Kierowanie gminą w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa”. W grze obronnej udział wzięli:

- Sekretarz Gminy,
- kierownicy i pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy,
- Kierownik GOPS,
- Komendant Gminny OSP,
- Obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy,
- jednostki OSP wchodzące w skład KSRG z Opatowca i Kociny,

Gra obronna” została przeprowadzona w dwóch etapach.

Pierwszy etap – część teoretyczna przeprowadzona została w siedzibie Urzędu Gminy.
Drugi etap – część praktyczna w budynku OSP w Rogowie.