IV Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej

3 listopada 2011 | admin

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.

Jana Paweł II

W dniu 3 listopada 2011 roku w Kazimierskim Domu Kultury odbył się IV Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej. Gminę Opatowiec reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Gabriela Leśniak i Klaudia Adamczyk z klasy V. Gabriela Leśniak otrzymała dyplom za udział, natomiast Klaudia Adamczyk zajęła III miejsce. Laureaci Konkursu wystąpią w dniu 11 listopada 2011r. w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury podczas 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.