IV PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

3 lutego 2012 | admin

26 stycznia 2012r. (czwartek) o godzinie 10.00 w szkole Centrum Edukacji Ustawicznej w Piotrkowicach odbył się IV PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK. W przeglądzie tym brały udział szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu kazimierskiego. Szkołę Podstawową w Krzczonowie reprezentowały uczennice klasy V: Klaudia Adamczyk, Wiktoria Jedynak i Gabriela Leśniak. Zespół Szkół  w Opatowcu reprezentowały Nikola Kozioł z klasy I,  Wiktoria Maj, Emilia Kozioł i Nikola Wróbel z klasy III oraz gimnazjalistki Natalia Cabaj i Natalia Kurzyńska.

Uczennice do występów przygotowali nauczyciele muzyki – w Szkole Podstawowej w Krzczonowie – Pani Małgorzata Woźniak, a w Zespole Szkół w Opatowcu – Pan Wiesław Tomal.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Przeglądu, jury przyznało pierwsze  miejsce uczennicom Szkoły Podstawowej w Opatowcu,  drugie miejsce uczennicom Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, a trzecie miejsce uczennicom gimnazjum.

Dziewczętom  serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!