X edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

10 lutego 2012 | admin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się X edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat   nad   Konkursem   objął   Prezydent  Rzeczypospolitej   Polskiej   Pan   Bronisław Komorowski,    a    patronat    medialny    dwutygodnik    AGRO    SERWIS,    miesięcznik Aeromechanika, tygodnik „Zielony Sztandar” i telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl. Celem  konkursu jest promocja zasad  ochrony zdrowia  i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Do konkursu mogą przystąpić rolnicy prowadzący działalność rolniczą.

Kryteria oceny zgłoszonych kandydatur obejmować będą m.in. ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarsko – gospodarczych, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony części ruchomych, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłoszenie swojego gospodarstwa do Urzędu Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3 pok. Nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2012 roku.