DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

28 lutego 2012 | admin

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.
Jednocześnie informujemy, że uruchomiony został system „ELF” służący do wypełniania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w formie elektronicznej.
Korzystanie z tego systemu jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania specjalnego dostępu. Wystarczy w przeglądarce internetowej wprowadzić adres https://elf.arr.gov.pl , aby móc wypełnić wniosek, następnie go wydrukować, podpisać i złożyć osobiście lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do właściwego OT ARR.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU

(źródło:www.arr.gov.pl)