Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Opatowcu

1 marca 2012 | admin

W dniu 1 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn.„Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W turnieju startowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Krzczonowie i Gimnazjum w Opatowcu. Konkurs składał się z testu pisemnego oraz części ustnej. Nad jego przebiegiem czuwało jury: kapitan Krzysztof Wojtasik i kapitan Andrzej Krupa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, sekretarz Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowcu Stanisław Kurek oraz Tomasz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Kamila Kozioł uczennica Szkoły Podstawowej z Krzczonowa.
W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Patryk Pawlik uczeń Gimnazjum w Opatowcu.

Atrakcyjne nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników ufundował Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec , który osobiście wręczył nagrody i pogratulował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju. Składamy serdeczne podziękowania Pani Elżbiecie Szczęsnej-Kusak dyrektorowi Zespołu Szkół w Opatowcu za przygotowanie turnieju oraz Nauczycielom za przygotowanie młodzieży do turnieju i pomoc w jego przeprowadzeniu.