8 marca w Domu Kultury w Opatowcu

9 marca 2012 | admin

W dniu 8 marca 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbył się Dzień Kobiet dla wszystkich Pań z terenu gminu Opatowiec. Uroczystość otworzył Oktawiusz Cugowski – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu wraz z Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy w Opatowcu. Następnie na scenie pojawiła się młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu   i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, która zaprezentowała występy artystyczne. Tradycyjnie nie zabrakło na scenie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, które w powiększonym składzie o Panią Dyrektor Zespołu Szkół   w Opatowcu Elżbietę Szczęsną-Kusak i Panią Zofię Sobczyk zaśpiewały kilka ludowych utworów. Uroczystość przebiegała w sympatycznej, życzliwej atmosferze, przy słodkim poczęstunku. Podziękowania dla organizatorów, sponsorów, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli za przygotowanie występów artystycznych.