Informacja dot.pomocy stomatologicznej w nagłych sytuacjach

22 marca 2012 | admin

INFORMACJA

Wójt Gminy Opatowiec informuje  mieszkańców Gminy, że od dnia   1 stycznia 2012 roku   Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ DENTALVITA” w Busku-Zdroju przy ulicy Kazimierza Wielkiego 20.

Świadczenia udzielane są dyżurowo:

  • w dni powszednie od godziny 19 do 7 rano,
  • w soboty, niedziele i święta – całodobowo.

Mieszkańcy Gminy Opatowiec  mogą korzystać z pomocy stomatologicznej w sytuacjach nagłych w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

Kontakt:

Tel. 41 378-61-95

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Opatowiec

                                                                              Sławomir Kowalczyk