INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU WYPALANIA TRAW

22 marca 2012 | admin

Wypalanie traw w Polsce  jest  niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, służby leśne, policjanci. Okres wiosny jak co  roku wiąże się z tym, iż wiele osób przystępuje do wypalania łąk, pastwisk i nieużytków rolnych. Osoby te swoje postępowanie tłumaczą tym, że zabiegi takie użyźniają glebę. Rzeczywistość poparta doświadczeniem lat ubiegłych, wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym i jest przyczyną wielu pożarów.

W związku z tym  Wójt Gminy Opatowiec apeluje i przypomina, że praktyka wiosennego wypalania traw jest  działaniem  nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – art.131, pkt.12  /Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.880/ „ kto wypala  łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ponadto zakaz wypalania traw jest jednym z „wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie  jest wymagane między innymi  w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który  ich nie przestrzega, grozi „zasadniczo” zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich. To oznacza, że mogą być pomniejszone  płatności w ramach  systemów wsparcia bezpośredniego, a także płatności rolnośrodowiskowe – PROW 2007 – 2013, pomoc na zalesienie gruntów rolnych lub płatności ONW, jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek  z uprawianych przez niego gruntów.

W  przypadkach  stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Pamiętajmy także o aspekcie ekonomicznym. Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami.

                                                                                   Wójt Gminy Opatowiec

                                                                                       Sławomir Kowalczyk