Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec

28 marca 2012 | admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od kwietnia 2012 roku przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

 „ Warto być aktywnym – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”

Przeprowadzone zostaną 2 kursy, jeden rodzaj kursu dla każdego uczestnika. Kursy zostaną wybrane przez uczestników projektu w I fazie realizacji projektu – przy procesie rekrutacji do projektu. Wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu objętych zostanie 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn).

Do wyboru następujące kursy:

 • Pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputerowych programów użytkowych + kasy fiskalne,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • Spawacz metodą MAG,
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej,
 • Obsługa stacji paliw płynnych + napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG) i inne.

Adresatami projektu są osoby:

 • bezrobotne,
 • korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w roku 2011,
 • w wieku aktywności zawodowej,
 • posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
 • zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniamy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym,
 • bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z psychologiemi terapeutą,
 • certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • wyżywienie w trakcie szkolenia,
 • wsparcie dochodowe na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • ubezpieczenie zdrowotne

 TERMIN ZAPISÓW DO 30 KWIETNIA 2012 ROKU!