Gminny Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

29 marca 2012 | admin

W dniu 28 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu został przeprowadzony Gminny Turniej ” Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. W turnieju wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – opiekun Paluch Tomasz
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu – opiekun Szczerba Katarzyna. Turniej został przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej pana aspiranta starszego Waldemara Łypa oraz Koordynatora Gminnego Moniki Kościółek. Zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu, która będzie reprezentować Gminę Opatowiec w Powiatowym Turnieju BRD w Kazimierzy Wielkiej. Najlepszym zawodnikiem został Adrian Niedźwiedź uczeń klasy VI SP Opatowiec.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, opiekunom za przygotowanie uczniów, a szczególnie pani Dyrektor Elżbiecie Szczęsnej-Kusak za pomoc przy organizacji turnieju.