Ważna informacja.Wymarznięcia upraw rolnych

18 kwietnia 2012 | admin

Ogłoszenie
w sprawie szkód spowodowanych wymarznięciem upraw rolnych

Szkody w uprawach rolnych spowodowane wymarznięciami w okresie zimowym 2011/2012 należy zgłosić do sołtysa w terminie do 22 kwietnia 2012 roku (niedziela).

Poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia złożone po w/w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.