Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

24 kwietnia 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na terenie gminy Opatowiec.
Prosimy mieszkańców gminy o wystawienie  śmieci wzdłuż ulic do godz 8:00 dnia 8 maja 2012r. Odbioru sprzętu dokona firma Global Electro Trading S.A.z Krakowa.

Zużyty sprzęt będzie przyjmowany nieodpłatnie.