Rozstrzygnięcie konkursu na nazwę biuletynu informacyjnego gminy Opatowiec

27 kwietnia 2012 | informatyk

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na nazwę biuletynu informacyjnego gminy Opatowiec za najlepszą uznana została nazwa „Biuletyn informacyjny z życia Gminy Opatowiec” zgłoszona przez Pana Stanisława Grzywnę zamieszkałego w Mistrzowicach. Gratulujemy!