Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 – Czas na wakacje!

4 lipca 2012 | admin

Po długich dziesięciu miesiącach nauki, dnia 29 czerwca  2012 r., zakończył się kolejny,pracowity rok. Był to rok nowych wyzwań i zmian, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań a także pełen sukcesów, unijnych projektów i wspaniałych wyników z egzaminu gimnazjalnego w Zespole Szkół w Opatowcu i egzaminu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Zakończenie roku szkolnego w naszych szkołach odbyło się w dwóch etapach. W dzień poprzedzający koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyła się uroczysta akademia – pożegnanie absolwentów. Szóstoklasiści  uroczystość otworzyli tańcem w rytmach poloneza  oraz przedstawili przygotowane na tą okoliczność występy artystyczne. W dowód wdzięczności za trud wniesiony w ich sześcioletnie wychowanie wręczyli kosze kwiatów dyrektorowi – Tomaszowi Paluchowi i wychowawczyniom -  p. Beacie Tkacz i p. Annie Pudłowskiej oraz róże pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły. W Urzędzie Gminy w Opatowcu absolwenci z Krzczonowa osobiście wręczyli kosze z kwiatami: Wójtowi Gminy – Sławomirowi Kowalczykowi, Skarbnik Gminy – Annie Klimaszewskiej Luty i Sekretarz Gminy – Bożenie Zbertek i podziękowali za okazaną pomoc i wsparcie w mijającym roku szkolnym.

Szóstoklasiści z  podstawówki i gimnazjaliści  z kl. III w Zespole Szkół w Opatowcu pożegnali grono pedagogiczne i swoich młodszych kolegów na uroczystych  apelach. Absolwenci podstawówki przygotowali program słowno – muzyczny, a na zakończenie uroczystości  w ramach podziękowania wręczyli okazałe słoneczniki zaproszonym gościom: p. Krystynie Ciepichał  i p. Stanisławowi Gwiaździe – byłym dyrektorom Szkoły Podstawowej w Opatowcu, p. Elżbiecie Szczęsnej-Kusak- dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, wychowawcy klasy – p. Grzegorzowi Koziołowi, p. Krystynie Cugowskiej – pierwszej wychowawczyni oraz gronu pedagogicznemu  i pracownikom szkoły.

Tegoroczni absolwenci gimnazjum rozpoczęli apel tradycyjnym polonezem, po którym uroczystość otworzyła Pani dyrektor – Elżbieta Szczęsna-Kusak witając zebranych gości: Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, Przewodniczącego Rady Gminy – Michała Szczerbę, uczniów, rodziców i grono nauczycielskie.

Po raz ostatni  uczniowie  zaprezentowali swoje zdolności artystyczno – muzyczne. We wzruszających słowach przekazali słowa wdzięczności za długie lata przebywania w gronie, które dawało im poczucie bezpieczeństwa, pozwalało na rozwijanie osobowości i wspierało w potrzebie.

Absolwenci w ramach podziękowania wręczyli kwiaty Pani dyrektor, wychowawczyni – Małgorzacie Nowakowskiej i zaproszonym gościom. Uczniowie klas II  swoim koleżankom i kolegom  z klasy III wręczyli pamiątkowe upominki.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy w krótkich przemówieniach podziękowali uczniom i nauczycielom za  bardzo dobrą współpracę, wspaniałe sukcesy i osiągnięcia zdobyte w roku szkolnym 2011/2012 . Życzyli wszystkim zasłużonego wypoczynku po trudach intensywnej pracy i nauki oraz radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Na zakończenie wręczyli wyróżniającym się absolwentkom statuetki:

- statuetkę „Złotego Absolwenta” uczennicy Agacie Głowackiej za najlepszą średnią ocen w szkole oraz „Złotego Oskara” za najlepiej napisany egzamin gimnazjalny,
- statuetkę „Złotą Nutkę” dla Natalii Cabaj za osiągnięcia muzyczne
- statuetkę „Sportowca Gimnazjum” dla Justyny Grzywny za zajęcie I m – ca  w Wojewódzkich Igrzyskach Lekkoatletycznych.

Statuetki i podziękowania z rąk Pani dyrektor szkoły otrzymali  Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk i Przewodniczący Rady Gminy- Michał Szczerba  za okazaną życzliwość i pomoc na rzecz szkoły.

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Krzczonowie   i Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się 29 czerwca. W czasie uroczystych apeli  dyrektorzy   i wychowawcy klas  wręczyli  uczniom wyróżniającym się w nauce, świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Dyplomami nagrodzono uczniów za osiągnięcia muzyczne, rezultaty sportowe i 100% frekwencję.

Listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów , którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. Podziękowania za aktywne  uczestnictwo w życiu szkoły oraz prace w Radach Rodziców  otrzymali rodzice działający w trójkach klasowych. Natomiast w sposób szczególny nagrodami w postaci książek i dyplomami dyrektorzy wyróżnili rodziców klas VI w szkołach podstawowych   i rodziców klasy III gimnazjum, którzy włożyli ogromny wkład pracy na rzecz szkoły.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie podziękowań wszystkim sponsorom, którzy wspierali prace szkół w 2011/2012 roku.

Po zakończeniu akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw. Zgodnie ze słowami piosenki „ …Ale to już było i nie wróci więcej….” – rozpoczęły się wakacje.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy  samych słonecznych dni, bajkowych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły!