Podróże do przeszłości – Opatowiec 2012

9 lipca 2012 | admin

Od roku 2009 Organizacja Turystyczna „Szlak Jagiellońskioraz Fundacja „Via Jagiellonicastarają się przywrócić społeczeństwu wiadomości i pokazać wielkie dziedzictwo kulturowe międzynarodowego szlaku turystycznego Kraków – Lublin – Wilno w formie „Podróży do przeszłości 1386 – 1611 śladami królów, kupców ….i artystów”.

W tę „podróż” wpisują się ważne daty historyczne:
rok 2009 -  440 rocznica Unii Lubelskiej,
rok 2010 – 600 lecie zwycięstwa grunwaldzkiego,
rok 2011 – 510 rocznica Unii w Mielniku nad Bugiem,

rok 2012 – 580 rocznica Unii Grodzieńskiej.

Trasę tej podróży do przeszłości wyznaczają miasta, miasteczka i wsie od Krakowa przez Sandomierz, Lublin, Brześć, Grodno aż do Wilna.

Opatowiec znajdujący się na tej trasie dołączył do reaktywowania Szlaku Jagiellońskiego w roku 2010 (w którym świętowaliśmy 600 lecie bitwy pod Grunwaldem) i już w roku 2011 rozpoczęło się rozpoznawanie jego dawnej panoramy kulturowej pod nazwą: „Na szlaku Kultu Św. Jakuba”.

W roku bieżącym 2012 w dniu 5 lipca gościliśmy uczestników tej podróży od Krakowa  do Wilna po raz drugi. O godz. 10:00 grupa podróżników została powitana przez władze Gminy. Następnie Sekretarz Gminy   – p. Bożena Zbertek w towarzystwie  pracowników Urzędu Gminy zapoznała gości z historią, przeszłością a w szczególności ze współczesnością Opatowca.

Spotkanie, w którym uczestniczyli także mieszkańcy Opatowca odbyło się na terenie parku w Rynku. Tytuł projektu realizowanego przez „Szlak Jagielloński” w tym roku to „Park Pielgrzymów do Św. Jakuba” (słowo park oznacza tu dosłownie postój, parkowanie, odpoczynek).Celem tego „PARKU” była promocja „Podróży do przeszłości 2012  – 1432”.

W rozwiązaniu planu sytuacyjnego Opatowca jako miejsca pielgrzymkowego do św. Jakuba Apostoła w roku 1432 uczestniczyło kilku przedstawicieli społeczności lokalnej: p. Sabina Minior, p. Bożena Solecka,  p. Halina Stróżewska-Polaska,  oraz panowie Stanisław Bujak, Stanisław Kozanecki i Jan Charzewski. Podczas rozmowy prowadzonej przez kierownika wyprawy a mieszkańcami próbowano odwzorować dawny  obraz miasta  z I poł. XV wieku: jego położenie, zabudowę oraz istnienie drugiego Rynku. Kierownik wyprawy wraz z uczestnikami spotkania pokonali ówczesną trasę przejazdową od Krakowa do Nowego Miasta Korczyna na szlaku pielgrzymek do Św. Jakuba od Rogowa przez Błonia, ul. Targową(dawniej Krakowską), prawym bokiem Rynku w kierunku ul. Tarnowskiej, Szewskiej, Babiratki i dalej brzegiem Wisły na Kozackie Błonia w stronę Nowego Korczyna.

Tegoroczne spotkanie grupy Szlaku Jagiellońskiego z Opatowcem należy zaliczyć do udanych, chociaż nam  trudno przenieść się w czasie do wieku XV, – konkretnie do  roku 1432 i wczuć się w tamtą epokę i odczucia pielgrzymujących do św. Jakuba w naszej miejscowości.