XXXII Przemyska Pielgrzymka na Jasną Górę

19 lipca 2012 | hubert

XXXII Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, to jedna z pierwszych i najdłuższych pielgrzymek w Polsce. Wyruszyła 5 lipca 2012 r. spod przemyskiej katedry, aby po 12 dniach wędrówki w deszczu i upale stanąć na placu przed Jasnogórskim Szczytem w Częstochowie. Trasa Pielgrzymki Przemyskiej jest stosunkowo długa i wynosi ok. 360 km. Podzielona jest na 12 dziennych etapów, a te z kolei na krótsze odcinki o długości 5-7 km. Pątniczy szlak omija ruchliwe szosy i miasta, kieruje się zaś ku rozsianym w terenie sanktuariom maryjnym, kościołom parafialnym i innym ośrodkom kultu religijnego.

Trasa wiedzie przez ar­chidiecezjalne sanktuaria maryjne: Tuligłowy, Jodłówkę, Hyżne, Borek Stary. W diecezji rzeszowskiej przez Niechobrz, a w diecezji tarnowskiej przez Luszowice i Dąbrowę Tarnowską. Po przekroczeniu Wisły pątniczy szlak prowadzi przez diecezję kielecką: Stary Korczyn i Opatowiec, Dzia­łoszyce, Książ Wielki, Sokolniki. W archidiecezji częstochowskiej trasa pielgrzymki wchodzi na Szlak Orlich Gniazd i przebiega przez Złoty Potok i Olsztyn. Do stałych turystycznych atrakcji na trasie pielgrzymki należy: przeprawa przez wąską, wiszącą i silnie kołyszącą się kładkę na rzece Wisłok, oraz przeprawa promowa z Ujścia Jezuickiego przez Wisłę do Opatowca. W dniu 10 lipca 2012 r. już po raz trzynasty pięć grup pielgrzymów przemierzało ziemię opatowiecką. W tym siódmym dniu marszu w słońcu i upale każdą grupę pielgrzymów wkraczającą na opatowiecki Rynek witały dźwięki pieśni religijnych rozbrzmiewające z wieży Hejnałowo-Zegarowej nad strażnicą OSP w Opatowcu. Po modlitwie w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła oraz gościnnym poczęstunku przez mieszkańców parafii i krótkim odpoczynku w parku, pielgrzymi pożegnali Opatowiec i wyruszyli w dalszy etap swej pątniczej wędrówki.

Mamy nadzieję, że wszyscy którzy odwiedzili Opatowiec na swym jasnogórskim szlaku, będą mile wspominać naszą gminę nawet po wielu latach.