XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu

24 lipca 2012 | admin

Na przylegających do Wisły błoniach opatowieckich w dniu 8 lipca 2012 roku odbył się XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich – wystawa, która przez wiele lat budowała swoją dobrą markę, a dziś przyciąga wielu hodowców i miłośników pięknych koni. Dobrze przygotowany koński jarmark „pod chmurką” z towarzyszącymi mu wieloma atrakcjami sprawił, że i w tym roku wystawa stała się wielką rodzinną imprezą, a piękne konie przyciągnęły tłumy ludzi z całej południowej Polski. Po raz kolejny na malowniczo położonych błoniach swoje wierzchowce prezentowali hodowcy z województw świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i śląskiego.

Impreza ta odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który był jednocześnie głównym fundatorem nagród, a medialny patronat nad nią objęło Radio Kielce. Organizatorami Championatu byli: Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego i Wójt Gminy Opatowiec.

W ten słoneczny i upalny dzień do Opatowca przyjechało wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Czesław Siekierski – Poseł do PE, Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Gil – Senator RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek – Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wraz z pracownikami, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z radnymi, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, wraz z członkami Zarządu, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami starostwa i jednostek organizacyjnych, Krystyna Wicher – Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego, wraz z radnymi.

Przybyli również Sławomir Neugebauer – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, wraz z zastępcą Janem Lisem, Januszem Śledzińskim i pracownikami departamentu.

Był obecny Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, Krzysztof Marwicki – Dyrektor Wojewódzkiego Biura PSL w Kielcach, Andrzej Piwowarski – Prezes Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, wraz z zastępcą Robertem Jedliczką i członkami Zarządu.

Przybyły również władze okolicznych gmin: Waldemar Trzaska – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Tomasz Wilk – Wójt Gminy Radziemice, wraz z radnymi.

W wystawie uczestniczyli również przedstawiciele banków: Wojciech Kowalczyk – wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Andrzej Łach – Dyrektor Oddziału w Kielcach Banku Gospodarstwa Krajowego, Władysław Migórski – Dyrektor Oddziału w Kazimierzy Wielkiej Banku Spółdzielczego w Kielcach i Adam Półtorak Dyrektor Oddziału w Opatowcu Banku Spółdzielczego w Kielcach.

Byli obecni radni Gminy Opatowiec, na czele z Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami, pracownicy Urzędu Gminy.

Jak zawsze można było liczyć na mieszkańców naszej gminy, którzy całymi rodzinami przybyli na tegoroczną wystawę. Z roku na rok coraz liczniejszą grupę stanowią goście z gmin ościennych i pasjonaci końskich wdzięków z kraju i z zagranicy .

Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec powitał obecnych na wystawie przedstawicieli władzy szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i przedstawicieli samorządów gmin, oraz wszystkich przybyłych na wystawę. Odczytał również list od Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymany specjalnie na tę uroczystość. Gości powitali uroczyście Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który w imieniu władz samorządowych województwa i powiatu życzył wszystkim niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy oraz Czesław Siekierski – Poseł do PE, który w imieniu przybyłych parlamentarzystów również wyraził uznanie dla celowości i potrzeby organizacji tego typu wystaw. Głos z życzeniami dobrej i udanej wystawy i zabawy zabrał również Adam Stoksik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego.

Nad prawidłowym, zgodnym z protokołem, przebiegiem wyceny czuwał Wojciech Semik – Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, który jak co rok , profesjonalnie wykonał powierzone mu zadanie.

Komisja powołana przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach w składzie Bogdan Kuchejda, Jacek Kozik, Jacek Hebda dokonała wyceny 36 koni w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rywalizowały ogiery roczne i dwuletnie oraz klacze roczne, dwuletnie i trzyletnie. Piękną pracę prezentacji punktacji sędziowskiej wykonywały dziewczęta: Justyna Korzec, Karolina Jakubowska i Patrycja Walczak.

Tytuł Championa XIII Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu otrzymała klacz Epona należąca do Bogusława Dąbrowskiego z Klepacz, wicechampionem klaczy została Margaret, Zdzisława Szczepanka z Pawłowa, którego Mafioso został jednocześnie championem ogierów. Wicechampion ogierów to Monte Christo AB, Mirosława Janika z Żarek. Zwycięskim hodowcom gratulujemy. Protokół z wystawy stanowi oficjalny dokument klasyfikacji końcowej championatu.

Nagrody w postaci pucharów dla hodowców i rozet (flo) dla koni ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz pamiątkowe grawerowane tabliczki ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec dla zwycięzców wręczali zwycięzcom fundatorzy oraz zaproszeni goście. Niespodziewanym i miłym gestem ze strony wystawców było wręczenie Sławomirowi Kowalczykowi – Wójtowi Gminy Opatowiec nagrody Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach, za podtrzymywanie pięknej tradycji organizowania w Opatowcu Świętokrzyskiego Championatu Koni Małopolskich.

Nie zabrakło przedstawicieli mediów. Ewa Okońska redaktor z Radia Kielce, patrona medialnego Championatu przeprowadziła liczne rozmowy z publicznością i zaproszonymi gośćmi. Byli obecni również Adam Ligiecki z Echa Dnia i Dorota Olech z Zielonego Sztandaru. Dokumentację zdjęciową oprócz tej wykonanej przez pracowników Urzędu Gminy udostępnił również Jan Charzewski z Opatowca i Robert Gwóźdź z Buska-Zdroju. Konferansjerem Imprezy była Agata Jackiewicz, która swoją rolę pełniła znakomicie.

Publiczność zebrana na błoniach mogła podziwiać zaprezentowany przez absolwenta Liceum Jeździeckiego z Pszczelej Woli koło Lublina – Pawła Jachymka, pokaz profesjonalnej współpracy człowieka z koniem, skoki przez przeszkody i płonące ognisko. Perełką pokazu w ujeżdżaniu był eks-superchampion wielu zawodów, słynny ogier Sex, oraz pokaz artystycznej jazdy w wykonaniu pięknej dżokejki. Na zakończenie dreszczyk emocji wzbudził pokaz kaskaderskich elementów wykonanych przez sympatycznego Rocha Kowalskiego i jego ostrej „Pani Kowalskiej”.

Do przejazdu zaprzęgiem konnym powożonym przez Jarosława Tomala i Stanisława Bernata zasiedli Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz liczni ochotnicy z publiczności.

Czas zgromadzonym na wystawie gościom umilał występ orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kociny pod przewodnictwem Roberta Pluty, jednej z niewielu działających w regionie.

Część artystyczną imprezy przygotowaną przez Wiesława Tomala uświetniły występy solowe uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu: Nikoli Kozioł, Wiktorii Maj i Nikoli Wróbel w piosenkach: Kolorowe Jarmarki, Hej sokoły, Szkolny rock and roll. Swój debiut artystyczny piosenką Lato na dywanie rozpoczęły: Gabrysia Włosowicz, Paulinka Pietrzyk, Zuzia Dudek i Gabrysia Stępczyk.

Atmosfera panująca na wystawie dała niezliczoną ilość wrażeń i przeżyć każdemu uczestnikowi tej niedzielnej imprezy, a każdy z obecnych na pokazie mógł do woli nacieszyć oczy małopolskimi pięknościami. Lipcowy upał ostudziła nieco półgodzinna burza, po której powróciło popołudniowe słońce. Wszyscy uczestnicy pokazu korzystali z dobrze zaopatrzonych stoisk gastronomicznych wypoczywając w ogródkach pod parasolami. Dzieci wraz z rodzicami ochoczo korzystały z oferowanych atrakcji w wesołym miasteczku. Można było zakupić wszelkie akcesoria „końskiej garderoby” od paska skórzanego po kompletną uprząż.

Wystawę pięknych koni zakończył przegląd zespołów disco polo, dance i zabawa taneczna pod wiślaną skarpą na opatowieckich błoniach.

Wśród wielu stoisk handlowych, swoje promocyjne wystawy zaprezentowały m.in.: BS w Kielcach, BS w Busku – Zdroju, KRUS w Kazimierzy Wielkiej i LDG – Perły Ponidzia. Kompleksową obsługę imprezy prowadził Klub Impuls Krzysztofa Burasa z Kraśniowa.

Championat wsparli: Rada Sołecka Opatowca, Rada Sołecka Podskala, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Nowy Korczyn, Bank Spółdzielczy Busko – Zdrój, Izba Rolnicza Kielce, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Opatowiec, Piekarnia Koszyce – Tadeusz Moskwa, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transtech – Stanisław Stankiewicz z Opatowca, Firma Handlowo – Usługowa Instalacji Elektrycznych – Mieczysław Boksa z Rogowa, Firma Marco – Anna i Marek Krawczykowie, Zajazd Wiśniewskich – Barbara i Stanisław Wiśniewscy z Kraśniowa, Firma Handlowa – Katarzyna Szczerba z Opatowca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Fular z Czyżowic, Firma Handlowo – Usługowa Agro-Plus – Piotr Kowalczyk z Rogowa, Joker Koszyce – Przytuła Stefan, Waldemar i Grzegorz, Eko-Instal i Budmet – Anna Solarska-Klęk z Rogowa, S.C. Przemar Widłak i Widłak, Marcin i Przemysław Widłak z Rogowa, Krzysztof Przeniosło z Nowego Korczyna.

Nad bezpieczeństwem wystawy czuwali: Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Pogotowie Ratunkowe w Kazimierzy Wielkiej, Lekarz Weterynarii – Mariusz Zieliński, Ochotnicze Straże Pożarne z Opatowca, Kociny, Charbinowic i Ksan na czele z Jarosławem Gwoździem – Komendantem Gminnym OSP. Należy też zauważyć zaangażowanie Alfreda Miniora – sołtysa miejscowości Opatowiec, który w imieniu Wspólnoty Opatowieckiej udostępnił i współprzygotował Błonia na okoliczność wystawy.

Wójt Gminy Opatowiec składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i prawidłowego przebiegu XIII edycji Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich, a w szczególności tym osobom, które nie zostały tu wymienione z imienia i nazwiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć…

Protokół Komisji Sędziowskiej

Audycje w Radiu Kielce

„Relacja z XIII Świętokrzyskiego Championatu Koni Małopolskich – opinie publiczności”

„Wywiad ze Sławomirem Neugebauerem – Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Piotrem Żołądkiem – Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego”

„Opinie ekspertów – Andrzeja Piwowarskiego – Prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni oraz Wojciecha Semika – Kierownika Okręgowego Związku Hodowców Koni”

„Wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec oraz Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy”

„Wywiad z członkami Orkiestry Dętej z Kociny na Błoniach w Opatowcu”

 

Tak zapraszaliśmy na XIII Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich

„Zaproszenie na XIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich”

„Plakat z XIII Championatu Koni Małopolskich”

„Wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec przeprowadzony w Kielcach 26 czerwca 2012 roku przez Panią redaktor Ewę Okońską z Radia Kielce”