Otwarcie i poświęcenie Wieży Zegarowo-Hejnałowej – fotorelacja

30 lipca 2012 | admin

W dniu 29 lipca 2012 roku po godz. 17:00 odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Wieży Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu, które poprowadził prezes OSP Opatowiec Ryszard Kłos. Rozpoczęcie opóźniło się z powodu gwałtownej burzy, która przechodziła nad Opatowcem.

Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się od odegrania na trąbce hymnu „Gaude, Mater Polonia…” przez Roberta Plutę Kapelmistrza Orkiestry Dętej z Kociny. Poświęcenia wieży dokonał ks. Ireneusz Zych proboszcz parafii pw. Św. Jakuba w Opatowcu.

Następnie Sabina Minior przestawiła jak zrodził się pomysł budowy wieży.   W październiku 2011 roku Jan Charzewski podzielił się tym pomysłem z sołtysem Opatowca i swoimi sąsiadami. Pomysł zyskał aplauz i akceptację. Już w zamyśle wieża miała symbolizować  trwałość Opatowca w historii, łączyć pamięć ze współczesnością, umacniać więzy międzypokoleniowe, tradycję miejscowa a także związki z tymi, którzy stąd pochodzą   i tę ziemię kochają. W niedługim czasie pomysłem zainteresował się Andrzej Krupiński, który był rodzinnie związany z Opatowcem przez swojego dziadka i wcześniej spędzał tu wakacje i wraz z żona Marią postanowił ofiarować na ten cel pewna kwotę pieniędzy. Pomysł budowy zaakceptował także  Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, który objął Honorowy  patronat nad przedsięwzięciem a Bożena Zbertek Sekretarz Gminy czynnie włączyła się w pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Równocześnie w dniu 10 stycznia 2012 odbyło się zebranie założycielskie Komitetu Obywatelskiego pn. „Remont Wieży Zegarowo-Hejnałowej w Opatowcu”. Zebraniu przewodniczył Jerzy Zuwała. W skład Komitetu weszli: Jan Charzewski, Andrzej Krupiński, Bożena Solecka, Jerzy Sroga, Ryszard Kłos, Jarosław Gwóźdź, Alfred Minior, Stanisław Kozanecki, Karol Ledwich.

Wspólnie podjęto działania najpierw założenia konta bankowego, później procedury administracyjno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w celu uzyskania wymaganej zgody na przebudowę wieży. Rada Gminy Opatowiec zatwierdziła projekt oraz zaakceptowała melodię hejnału, którą wykonał na trąbce Robert Pluta Kapelmistrz Orkiestry Dętej z Kociny. Jest nią refren dawnej piosenki pn. „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący” z 1942r. Hymn otrzymał również akceptację Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

W czerwcu br. Ruszyły prace remontowo-budowlane. Elewację wykonała firma Stanisława Wojciechowskiego z Bieniaszowic, a „hełm” wieży wykonała grupa górali od Jana Kossowskiego z Poronina.

W uroczystości uczestniczyli: Michał Szczerba Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz Bożena Zbertek Sekretarz Gminy. Radę powiatu kazimierskiego reprezentował wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Adam Stoksik i Radny Powiatu Marek Pluta. Starostwo Powiatowe reprezentował Sekretarz Powiatu Kazimierskiego Marek Krupa.

W trakcie uroczystości miał miejsce bardzo miły akcent: Maria Mączyńska pochodząca  z Opatowca  polska łuczniczka, olimpijka w darze dla gminy przekazała na ręce Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka złoty medal Mistrzostw Świata w Łucznictwie z Amersfoort w Holandii z 1967r.

Ogłoszono także, że strażak na wieży został nazwany przez jego montażystów imieniem „Lutek” na cześć nieżyjącego już trębacza strażackiego Lucjana Piaskiewicza, z czasów kiedy nie było innych sposobów zwoływania strażaków na zbiórkę. Podczas ogłaszania tej informacji była obecna wdowa po Lucjanie Eugenia Piaskiewicz. W trakcie uroczystości Ryszard Kłos przypomniał o przypadającej w tym dniu 68 rocznicy pacyfikacji Opatowca   i tragicznej śmierci 29 mieszkańców. Zebrani licznie przed wieżą mieszkańcy Gminy oraz przyjezdni goście minutą ciszy uczcili ich pamięć, a Robert Pluta zagrał na trąbce melodię „śpij kolego w ciemnym grobie”. Część artystyczną imprezy przygotowaną przez Wiesława Tomala uświetniły występy uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu: Nikoli, Klaudi i Emilii Kozioł, Wiktorii Maj, Natalii Cabaj i Natalii Kurzyńskiej, Gabrysi Włosowicz, Paulinki Pietrzyk oraz Zuzi Dudek. Solowy wysęp na saksofonie wykonał Krystian Leks uczeń 5 klasy Zespołu Szkół w Opatowcu. Obecność na uroczystości można było potwierdzić wpisem do Złotej Księgi przy której dyżur pełnili Henryka Sroga i Alfred Minior. Zakończeniem uroczystości była zabawa taneczna prowadzona przez zespół muzyczny Royal.

Sponsorami remontu i budowy w różnych formach byli:

Przelewem na konto:

- Irena i Franciszek Hojnicowie – Kielce ,
- Maria i Andrzej Krupińscy – Kraków ,
- Jan Charzewski – Opatowiec ,
- Maria, Marek i Aleksander Minior – Zakopane,
- Jerzy i Henryka Sroga – Kraków,
- Grażyna Konieczna – Opatowiec,
- Piotr Kornowski – Gdańsk,
- Magdalena Zawartka – Katowice,
- Ilona Gofroń – Katowice,
- śp. Stanisław Nowak – Chrustowice,
- Wanda Karwat – Opatowiec,
- Janina Misiakiewicz – Opatowiec,
- Alfred i Marta Minior – Opatowiec,
- Sławomir Kowalczyk – Rogów,
- Marek i Urszula Misiakiewiczowie – Katowice,
- Piotr Zawartka- Kamień Pomorski,
- Irena Misiakiewicz-Marzec – Świętochłowice,
- Wanda i Karol Ledwichowie – Kraków,
- Dominika Ledwich  – Kraków,
- Aleksandra Ludwika Grudzień – Opatowiec,
- Joanna Pindelska – Królewskie Brzeziny,
- Irena Domagalska – Opatowiec,
- Czesław Szyperko – Kraków,
- Teresa Irena Plucińska – Opatowiec ,
- Grażyna i Marian Król – Gliwice,
- Rada Sołecka Opatowca – zakup zegara i opłacenie połowy kosztów wykonania hełmu wieży,
- Wójt Gminy Opatowiec – koszt wykonania elewacji wieży,
- Elżbieta Bomba – Opatowiec,

przy wpisie do księgi pamiątkowej:

- Marianna i Alicja Zając – Opatowiec
- Irena i Władysław Miniorowie – Skarżysko- Kamienna
- Wanda i Czesław Karwat – Opatowiec
- Tadeusz i Teresa Zossel – Opatowiec
- Jan i Bożena Zbertek  – Opatowiec
- Irena i Ryszard Kłosowie – Opatowiec
- Andrzej i Halina Malcowie – Podskale
- Katarzyna i Michał Szczerba  – Opatowiec
- Stefania Madej- Opatowiec
- Maria Walocha  i Elżbieta Kaczmarczyk  – Kraków
- Ostrowska Janina i Zbigniew -Opatowiec
- Rada Sołecka Podskale
- Leokadia Witkoś   -Opatowiec
- Jerzy Zuwała  -Opatowiec
- Józefa Remer – Opatowiec
- Grzegorz  Maj- Opatowiec
- Henryk i Małgorzata Ruta – Opatowiec
- Marek Krupa –Kazimierza Wielka
- Winicjusz i Izabela Włosowicz – Opatowiec
- Stanisław i Barbara Mystek -Opatowiec
- Eugeniusz Szczerba – Podskale
- Eugenia Piaskiewicz -Opatowiec
- Tadeusz i Maria Kowalczyk – Rogów
- Zygmunt Dybała – Opatowiec
- Barbara Sroga Bounillot – Francja Lyon
- Wanda Gwiazda – Opatowiec
- Krystyna Łazarz- Opatowiec
- Stanisław Parlak  – Kielce
- Małgorzata i Zygmunt Bugajewscy – Ustka
- Mieczysław Kurek – Podskale
- Anna i Piotr Kowalczyk – Rogów
- Wiesława i Zenon Partyka – Dąbrowa Tarnowska
- Elżbieta Szczęsna –Kusak – Wyszogród
- Krystian i Zofia Przebieracz – Opatowiec
- Stanisław i Grażyna Gaj – Kraków
- Mariusz i Aneta Rutkowscy – Opatowiec
- Roman i Zdzisława Wdowiak – Opatowiec
- Irena i Marian Dudzik -Kraków
- Anna i Stanisław Stankiewicz – Opatowiec
- Kółko Gospodyń Wiejskich – Opatowiec
- Marek i Grażyna Pluta – Kocina
- Zbigniew i Janina Siemieniec -Opatowiec
- Zygmunt i Halina Skowron – Bytom
- Łukasz i Agata Lesiak – Opatowiec
- SKR Opatowiec
- Amelia i Adam Nieć – Kraków
- Ryszard Pluciński – Opatowiec
- Henryk Kozera – Kraków
- Ryszard Sroga – Opatowiec
- Irena i Władysław Steinhof – Tarnów
- Antoni i Zdzisława Zawartko – Sosonowiec
- Barbara Czyż- Busko -Zdrój
- Elżbieta i Marian Glińscy – Opatowiec
- Zofia Grudzień – Opatowiec
- Barbara i Adam Bandyra – Busko -Zdrój
- Zdzisław Zawartka – Witkowo k. Poznania
- Stanisław Zawartka – Busko Zdrój
- Irena i Franciszek Chojnic – Kielce
- Maria i Stanisław Mączyńscy – Warszawa
- Danuta Zuwała – Opatowiec
- Sławomir Kowalczyk – Rogów
- Roman i Maria Kłos – Gręboszów
- Ryszard i Małgorzata Bomba – Opatowiec
- Zdzisław Korzec – Podskale
- Krystyna i Marek Toton – Kraków
- Ryszard Lebda – Opatowiec
- Przemysław i Krystyna Janowscy – Opatowiec
- Barbara Morys – Ostrowska -Czeladź
- Barbara i Marian Sterna – Tarnów
- Wiesława i Władysław Stańczykowie – Opatowiec
- Jedna osoba anonimowo

 

Inne równie ważne formy wsparcia budowy wieży co finansowe:
- Marek Krupa – sekretarz powiatu kazimierskiego,
- Waldemar Oziębło i Janusz Dębski – pracownicy Starostwa Powiatowego,
- Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec
- Bożena Zbertek – sekretarz Gminy Opatowiec
- Aleksander Minior,
- Jan Kossowski,
- Stanisław Wojciechowski,
- Elżbieta i Stanisław Kozaneccy – kwatera dla robotników,
- Jan Charzewski – wstępny projekt wieży, zaprojektowanie i wykonanie mechanizmu kierującego strażakiem, pełnienie  nadzoru nad postępem prac.
- Jarosław Gwóźdź, Jerzy Sroga, Wiesław Gwóźdź, Ryszard Kłos – organizatorzy uroczystości z ramienia OSP Opatowiec.
- Maria Morys z synem Leszkiem – ufundowanie figurki św. Floriana, udostępnianie samochodu na wyjazdy,
- Aleksandra Stoksik – wykonanie wizualizacji wieży,
- Edyta Cieśniarska – podarowanie hełmu dla strażaka,
- Jan Charzewski, Jerzy Sroga i Arkadiusz Korzec – wykonanie elementów dekoracyjnych, ,koguta, montaż szpica z kogutem oraz wykonanie oświetlenia,
- Karol Ledwich – sfinansowanie trąbki oraz czyszczenie i polerowanie instrumentu i hełmu strażackiego w pracowni instrumentów muzycznych w Cianowicach k/Skały,
- Bożena Solecka i Państwo Janowscy podarowali herb na dekorację wieży. Płaskorzeźba herbu została wykonana na podstawie pieczęci rajców miejskich Opatowca z roku 1633 znajdującej się obecnie w archiwach wawelskich.
Maria Jolanta Morys-Stoksik – ufundowała i podarowała widoczną pod herbem tablicę wykonaną z mosiądzu na której napis głosi:

„ Dzięki ofiarności

Państwa Marii i Andrzeja Krupińskich,

Wójta Gminy Opatowiec,

mieszkańców, Rodaków i miłośników tej ziemi

odrestaurowano i  oddano do użytku

wieżę zegarowo-hejnałową”

 
                  Komitet                                              Opatowiec 2012

 

Uroczystość pomogli zorganizować:
Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec – Michał Szczerba,
Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk,
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak,
Opiekun Zespołu Muzycznego – Wiesław Tomal,
Wiesław Gwóźdź, Włodzimierz Miękoś, Aneta i Mariusz Rutkowscy oraz Wiesław Łuczywo.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Opatowca na czele z Komendantem Jarosławem Gwoździem , Prezesem Ryszardem Kłosem, gospodarzem Jerzym Srogą a także Panie Jolanta Bernat, Małgorzata Ruta, Henryka Sroga i Irena Kłos.
Jan Charzewski – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, również tym, nie wymienionym z imienia i nazwiska.

 


W dniu 21 marca 2013 roku na zebraniu z mieszkańcami przedstawiono rozliczenie budowy wieży zegarowo – hejnałowej w Opatowcu:

Na konto Komitetu do Banku wpłynęło 25 650, 00 zł
Wpłaty do księgi pamiątkowej 10 500, 00 zł
Dofinansowanie Rady Sołeckiej 23 220, 00 zł
Dofinansowanie Gminy Opatowiec 26 000, 00 zł
Razem 85 370,00 zł

W dniu 17 marca 2013 roku po dokonaniu rozliczenia nastąpiło rozwiązanie komitetu, likwidacja konta w Banku Spółdzielczym w Opatowcu.


A TAK WYGLĄDAŁY POCZĄTKI…

APEL KOMITETU OBYWATELSKIEGO

PIERWSZE WIZUALIZACJE WIEŻY HEJNAŁOWO – ZEGAROWEJ

PRACE WYKOŃCZENIOWE PRZY WIEŻY HEJNAŁOWO-ZEGAROWEJ