Dożynki Parafialne w Rogowie

20 sierpnia 2012 | informatyk

Tradycyjnie dożynki parafialne w Rogowie odbyły się 15 sierpnia w uroczystość Matki Boskiej Zielnej.  Ich organizatorami  byli miejscowi strażacy. Jak co roku  gospodarzem święta plonów był Prezes OSP w Rogowie Mieczysław Boksa. Mimo pochmurnej pogody licznie dopisali parafianie oraz przybyli goście.

Obchody święta rolników rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Rogowie, którą koncelebrował ks. proboszcz Wiktor Mentel. Podczas mszy składano podziękowania za tegoroczne plony oraz proszono o dalszą opiekę i łaski. Poświęcono również wieńce – symbol pracy rolnika. Kunsztowne, misternie zdobione wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi Rogów, Kobiela, Urzuty i Kęsów.

Po nabożeństwie  barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy remizie OSP,  gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Gospodarz dożynek przywitał zgromadzonych parafian, gości i przedstawicieli władz:   Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Adama Stoksika, Komendanta PSP w Kazimierzy Wielkiej – Kazimierza Zabłotnego.

W swoich przemówieniach przedstawiciele samorządu podkreślali specyfikę ciężkiej pracy rolnika. Docenili trud, poświęcenie, oraz zaangażowanie w organizację dożynek.

Pan Prezes Mieczysław Boksa złożył podziękowania: Komendantowi PSP w Kazimierzy Wielkiej za przyczynienie się do pozyskania na rzecz OSP w Rogowie samochodu Ford-Transit, Wójtowi, oraz sponsorom za wsparcie budowy garażu. Symboliczny bochen chleba został podzielony wśród mieszkańców i przybyłych gości.

Jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Powołana  w tym celu komisja miała trudne zadanie, gdyż wszystkie wieńce cechowały się pięknem  i starannością wykonania. Za najpiękniejszy  uznano wieniec dożynkowy wsi Kobiela.

W części artystycznej uroczystości przygotowanej przez Wiesława Tomala wystąpiły absolwentki Gimnazjum oraz uczennice z Zespołu Szkół w Opatowcu. Tańczono i bawiono się do późnych godzin nocnych wraz z zespołem  „Fantastic”.