DOŻYNKI POWIATOWE 2012 w OPATOWCU

30 sierpnia 2012 | admin

DOŻYNKI – największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonów zbóż.

Plon, niesiemy plon w gospodarza dom!

Aby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało…

Dnia 26 sierpnia 2012 roku w Opatowcu, w centrum Gminy -na malowniczym Rynku po raz pierwszy odbyły się Kazimierskie Dożynki Powiatowe. W dożynkach organizowanych wspólnie przez Starostę Powiatu Kazimierskiego i Wójta Gminy Opatowiec wzięły udział delegacje oraz zaproszeni goście z gmin: Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Skalbmierz i oczywiście gminy Opatowiec. Mimo kapryśnej aury rolnicy i goście na uroczystość przyjeżdżali pięknie udekorowanymi wozami i dorożkami, pogoda nie popsuła radosnej atmosfery święta plonów.

Gospodarzami dożynek byli: Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego oraz Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec. Honory starostów pełnili: Halina Pituła z Podskala, gmina Opatowiec i Robert Kasperek z Kijan, gmina Bejsce. Imprezę poprowadzili: Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec. Był to ich udany debiut w roli konferansjerów.

Na terenie obszernego opatowieckiego parku swoje stoiska rozłożyły liczne koła gospodyń wiejskich, sołectwa, firmy i instytucje. Przechadzając się alejkami można było podziwiać ich kolorowy wystrój, oglądać wystawy płodów rolnych oraz kosztować wybornych potraw regionalnych.

Stoiska promocyjne przygotowały następujące sołectwa: Chrustowice, Kamienna, Kocina, Kobiela, Ksany, Krzczonów, Mistrzowice, Opatowiec, Podskale, Urzuty, Senisławice, Rzemienowice, Wyszogród oraz Bractwo Bartne z Opatowca, Koło Gospodyń Wiejskich Opatowiec, Koło Gospodyń Wiejskich Broniszów, Gabułtów i Zagajów, instytucje: Świętokrzyska Izba Rolnicza, ŚODR Modliszewice, ARiMR Cudzynowice, KRUS Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice, Zespół Szkół Zawodowych Skalbmierz, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Bank Spółdzielczy Oddział Nowy Korczyn, Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców Sielec Kolonia, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin i w centralnym miejscu Gmina Opatowiec.

Atrakcją była wystawa prac rysunkowych wykonanych przez Ingę Stadnicką, absolwentkę miejscowej szkoły. Podziwiano wystawiony sprzęt rolniczy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, przy którym ręce artystów wirtuozów wyczarowywały przeróżne, ciekawe rzeczy z naturalnego surowca jakim jest siano i trzcina. W „Piernikolandii” można było własnoręcznie przyozdobić jadalną biżuterią pyszne pierniki w różnych kształtach.

Tłumnie oblegane było stoisko prezentujące rzemiosło garncarskie oraz rzeźbienie w drewnie. Niewątpliwie dużą atrakcją, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, byli spacerujący wesoło między tłumem szczudlarze.

Po raz pierwszy w historii Opatowiec odwiedziło Radio Kielce wraz z „Kapsułą Czasu”. W Kapsule nagrywano wypowiedzi uczestników imprezy emitowane na żywo na antenie Radia Kielce.

Nie zabrakło również przedstawicieli mediów – gazety codziennej Echo Dnia i Tygodnika Ponidzie.

Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko i wiele atrakcji: karuzela, dmuchany zamek, ciuchcia, wata cukrowa i inne.

Uczestnicy imprezy mogli odpocząć w ogródkach pod parasolami.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła dziękczynna Msza Święta, koncelebrowana przez księży Ireneusza Zycha i Wiktora Mentela. Po mszy korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował wokół Rynku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście mogli podziwiać stroje folklorystyczne reprezentantów poszczególnych gmin i posłuchać ludowych przyśpiewek w ich wykonaniu. W korowodzie przemaszerowali kolejno: zespół mażoretkowy „Rytm” ze Skalbmierza, orkiestra OSP Kocina, starostowie dożynek, Starosta Kazimierski Jan Nowak i Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, delegacje z wieńcami z gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Opatowiec (Chrustowice, Kobiela, Kocina, Krzczonów, Senisławice, Bractwo Bartne), sołtysi, goście, mieszkańcy.

Część oficjalna dożynek odbyła się na scenie ustawionej w Rynku i rozpoczęła od powitania przybyłych na uroczystość gości oraz odsłuchania hejnału z nowo wybudowanej strażackiej wieży.

Zaproszenie przyjęli: Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik – Wiceprezes PARP w Warszawie, Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Krystyna Wicher – Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Piotr Węgliński – Komendant Powiatowej Policji w Kazimierzy W., Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kazimierzy W., Waldemar Trzaska – Burmistrz MiG Kazimierza W., Andrzej Kuliś – Przewodniczący Rady Miejskiej K.W., Mirosław Magnes – Wiceburmistrz MiGm Skalbmierz, Jan Śliwa – Przewodniczący Rady Miejskiej Skalbmierz, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Agata Wróbel – Z-ca Wójta Gm. Czarnocin, Kazimierz Warszawa – Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Stanisław Marzec – Przewodniczący Rady Gminy Bejsce, radni gmin z terenu powiatu, sołtysi i rady sołeckie, proboszczowie parafii, przedstawiciele instytucji oraz jednostek organizacyjnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele mediów i sponsorzy.

Po powitaniu starostowie Święta Plonów wręczyli gospodarzom powiatu symbol dożynek – dorodny, pachnący bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja i „ośpiewanie” wieńców dożynkowych z poszczególnych gmin. Wystąpiły następujące delegacje wieńcowe: Gmina Bejsce – wieniec z Piotrkowic, Gmina Czarnocin –wieniec z Zagajowa, Gmina Kazimierza Wielka – wieniec z Gabułtowa, Gmina Skalbmierz, Gmina Opatowiec – wieńce z Chrustowic, Kobieli, Krzczonowa, Kociny, Senisławic., wieniec Bractwa Bartnego z Opatowca. Podczas prezentacji gminy gospodarzy Panie z Opatowca zaśpiewały pieśń „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący…”.

Piękne, misternie wykonane wieńce dożynkowe oceniała komisja konkursowa w składzie: Marek Krupa – sekretarz powiatu kazimierskiego (przewodniczący komisji), Agata Wróbel – z-ca wójta gminy Czarnocin, Anna Klimaszewska-Luty – skarbnik gminy Opatowiec. Wszystkie wieńce prezentowały się bardzo okazale i otrzymały gratyfikację finansową.

Komisja postanowiła, że na dożynkach wojewódzkich w Pińczowie Powiat Kazimierski reprezentował będzie wieniec ze Skalbmierza.

Następnie Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego ogłosił, iż rozstrzygnięto XIV edycję konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, w którym I miejsce zajęło gospodarstwo Lorentyny Mandeckiej z Paśmiech, II miejce – Państwa Katarzyny i Mikołaja Sambórów z Czarnocina.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której publiczność oklaskiwała występy młodych talentów z powiatu kazimierskiego. Każdą Gminę reprezentowała grupa niezwykle uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W części artystycznej uczestniczyła również publiczność, bowiem prowadzący zachęcali ich do udziału w ciekawych konkursach dla dzieci i dorosłych, takich jak: oddzielenie białka od żółtka i ubicie piany, pokrojenie ogórka przez mężczyzn, jedzenie jabłka na sznurku, wbijanie gwoździ, zrobienie masła. Na zwycięzców czekały atrakcyjne i użyteczne w każdym gospodarstwie nagrody np. miotły, grabie, gumofilce.

Gwoździem programu artystycznego był występ znanych aktorów i artystów kabaretowych: Aldony Jankowskiej z programu Szymon Majewski Show i Maurycego Polaskiego w Kabaretu pod Wyrwigroszem. Kazimierskie Dożynki Powiatowe 2012 w Opatowcu zakończyła zabawa taneczna z zespołem Play & Dance spod Słomnik.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy udzielili pomocy i wsparcia w organizacji dożynek: rolnikom, mieszkańcom, sołtysom, radnym, pracownikom urzędu, pracownikom szkół, strażakom, sponsorom oraz wszystkim tym, którym bliskie jest piękno naszej Gminy. Podziękowania kierujemy również w stronę:
- Pana Zbigniewa Charzewskiego za udostępnienie terenu pod wesołe miasteczko,
- Pana Tadeusza Moskwy za udostępnienie placu pod wystawę maszyn rolniczych,
- oraz Panów: Wiesława Gwoździa, Zbigniewa Porębskiego i Wiesława Ryby – Prezesa SKR Opatowiec, za użyczenie terenu pod parkingi.

Lista firm i instytucji, które wsparły Powiatowe Święto Plonów w Opatowcu:
- Bank Spółdzielczy w Kielcach, Filia Opatowiec,
- Zakład Produkcji Masarskiej, Marian Kular – Miławczyce,
- Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju,
- Handel Węglem, Transport Towarowy, Ryszard Cham -Czarnocin
- Zajazd Wiśniewskich, Restauracja, Hotel, Barbara Wiśniewska – Kraśniów,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSTECH”, Stanisław Stankiewicz – Opatowiec,
- Wiesław Warszawa – Krzyż,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Opatowiec,
- F.H.U. Agro Plus, Piotr Kowalczyk – Rogów,
- Restauracja, Dom Weselny JOKER, Stefan, Waldemar, Grzegorz Przytuła – Koszyce,
- MARCO A.M. Krawczyk, Sp. Jawna – Piotrkowice,
- P.P.H.U. DWA Spółka Cywilna, Anna Wenus, Zbigniew Wenus – Kielce,
- Zakład Produkcyjno – Handlowy FOLCHEM, AUTO ZŁOM – Kazimierz Bątkowski,
- Mariusz Zieliński – Opatowiec,
- Usługi Geodezyjne, Barbara Mystek – Opatowiec,
- Firma Handlowo – Usługowa POLMAG – Będziaki,
- Piekarnia u Ochenduszków – Spółka Jawna, Bogdan i Ksawery Ochenduszko – Kazimierza Wielka,
- Firma Handlowa, Katarzyna Szczerba – Opatowiec,
- Firma Handlowo – Usługowa, instalacje elektroenergetyczne, Mieczysław Boksa – Rogów.
- Restauracja „W Starym Młynie” – Helena Niedźwiedź- Opatowiec.

Opis i fotorelacje z Dożynek Powiatowych w Opatowcu w innych mediach:

Relacja z Powiatowego Święta Plonów 2012 na Stronie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

Kapsuła Czasu na 60-lecie Radia Kielce – Dzień pięćdziesiąty szósty – Opatowiec – Relacja Radia Kielce z Dożynek Powiatowych w Opatowcu

Ten dożynkowy… pierwszy raz. Święto Plonów z atrakcjami w Opatowcu -publikacja w Echu-dnia

Świętokrzyskie na fali – Opatowiec (Audycje w Radiu Kielce)

Zaproszenie na dożynki przez  Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec

Pierwszy wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec

Wywiad z Elżbietą Szczęsną-Kusak – Dyrektorem Zespołu Szkół w Opatowcu

Wywiad z Tadeuszem Kowalczykiem – Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Drugi wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec

Wywiad z Janem Charzewskim i Marią Walochą-Grelą

Wywiad z Rafałem Kańskim – Radnym Gminy Opatowiec

Tak zapraszaliśmy na Dożynki Powiatowe 2012 w Opatowcu

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI

PLAKAT


Galeria zdjęć w obiektywie Agencji Promocji AVM – Nowe zdjęcia