Konserwacja cieku wodnego

22 października 2012 | admin

Na wniosek rolników przy wsparciu Wójta Gminy Opatowiec oraz pomocy sołtysów z miejscowości Trębaczów, Krzczonów, Ksany, Chwalibogowice i Kraśniów  Świętokrzyski Zarząd Melioracji Wodnych w Kielcach rozpoczął prace konserwacyjne cieku wodnego przebiegającego przez ww. miejscowości. Wykonano już  konserwację części cieku wodnego w  miejscowości Ksany. Obecnie trwają prace w miejscowości Trębaczów. Prace te polegają na wykarczowaniu krzaków, wycięciu drzew oraz pogłębieniu i poszerzeniu cieku wodnego. W roku ubiegłym została  pogłębiona i poszerzona struga  w miejscowości Rzemienowice na długości 2km.

Ksany

 

 

 

 

 

 

 

 Trębaczów