Kampania Edukacyjna pn. „Dobre rady na odpady”

25 października 2012 | admin

Informacja

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy Opatowiec prowadzona jest kampania edukacyjna w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”

Kampanię prowadzi firma edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi UNIA Sp. z o. o. z Krakowa.

Głównymi działaniami realizowanej kampanii edukacyjnej są:

Konkurs plastyczny z zakresu edukacji ekologicznej pn: „Dobre rady na odpady” adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. W konkursie udział biorą:
- Zespół Szkół w Opatowcu
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych pn: ,, Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady” adresowany dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz strażaków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do konkursy przystąpiły:
- Zespół Szkół w Opatowcu
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowcu, Charbinowicach, Chwalibogowicach, Rogowie, Mistrzowicach, Ksanach, Krzczonowie i Rzemienowicach.

Gminnym koordynatorem kampanii edukacyjnej jest Jan Zbertek pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.
Tel: 41 35 18 052
e-maill: janzbertek@opatowiec.pl