Ankieta UKE – popyt na usługi telekomunikacyjne

26 października 2012 | admin

W związku z pracami prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych w mapach popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie w pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy w zakresie usług telefonii stacjonarnej, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz bezpłatnego w miejscach publicznych za pomocą hotspot.

Aby móc pozyskać dane w zakresie wskazanych wyżej usług zostały opracowane przez UKE ankiety. Prosimy o wypełnienie przedmiotowych ankiet dostępnych na stronach UKE pod adresem http://www.mapa.uke.gov.pl/ankiety. Wypełnione ankiety można przesyłać listownie na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa
(z dopiskiem: Mapa popytu – zgłoszenia użytkowników)
lub elektronicznie na adres e-mail: mapa@uke.gov.pl.

Wszystkie dane zawarte w ankietach przesłanych do UKE znajdą odzwierciedlenie w mapach popytu i stanowić będą cenną informację o obszarach, gdzie popyt na usługi telekomunikacyjne wciąż istnieje.

Ankieta UKE (wersja papierowa do wypełnienia)