Informacja w zakresie konserwacji i remontów grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Opatowiec

31 października 2012 | admin

Opieka i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest zadaniem wykonywanym przez Gminę Opatowiec na podstawie porozumienia Wójta Gminy z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach dotacji w wysokości 4 000 złotych otrzymanej w 2012 roku na realizację przedmiotowych zadań. Zostały wykonane prace poprawiające wizerunek estetyczny mogiły pomordowanych 28 obywateli narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej w Mistrzowicach. W ramach tych prac wykonano:
- ogrodzenie mogiły słupkami granicznymi z łańcuchami osadzonymi na wylewce betonowej,
- schody umożliwiające bezpieczne dojście do tablicy upamiętniające to wydarzenie,

Prace porządkowe oraz montaż słupków wykonane zostały przez Gminę we własnym zakresie.

W 2011 roku Gmina również otrzymała dotację w wysokości 4 000 złotych, która przeznaczona została na poprawę estetycznego wyglądu cmentarza wojennego z 1914 roku znajdującego się w Opatowcu przy ulicy Nowokorczyńskiej.