W edukacji bezwzględnie najważniejsza jest jakość

11 listopada 2012 | informatyk

„W edukacji bezwzględnie najważniejsza jest jakość”

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 26 października 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim (ŚBRR) w Kielcach,  Komisja Oceny Projektów oceniała wnioski złożone w ramach konkursu zamkniętego: Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Z inicjatywy Sławomira Kowalczyka – wójta Gminy Opatowiec, Grzegorz Kozioł – wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu wraz z Anną Klimaszewską-Luty – skarbnikiem Gminy Opatowiec przygotowali dwa wnioski o dofinansowanie:

1. ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec
2.
E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec

Obydwa wnioski złożone przez Gminę Opatowiec uzyskały bardzo wysoką notę (wśród 67 wszystkich) podczas oceny merytorycznej i znalazły się na trzecim i czwartym miejscu listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Podczas realizacji wyżej wymienionych projektów nauczyciele ze wszystkich szkół z  terenu Gminy Opatowiec będą podnosili swoje kwalifikacje i zdobywali nowe doświadczenia uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a szkoły pozyskają kolejne nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Poniżej lista rankingowa:
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/do_pobrania/20121026_lista_rankingowa_9.4.pdf