Zaproszenie na spotkanie dot.gospodarki odpadami komunalnymi

16 listopada 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec zaprasza mieszkańców Gminy na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 roku o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Spotkanie dotyczyć będzie obowiązków Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jakie nałożone zostały na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 roku nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

http://naszesmieci.mos.gov.pl/