Informacja ze spotkania dot.nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

22 listopada 2012 | admin

W dniu 22 listopada o godz. 09:00 w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy na temat znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wójt Gminy wraz z pracownikiem Urzędu przedstawili informację dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. W spotkaniu uczestniczyli przybyli na nie mieszkańcy naszej Gminy, którzy zgłaszali liczne zapytania i wnioski dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarki śmieciami.

Wchodząca w życie nowa ustawa zasadniczo zmienia sposób odbioru i opłat w odniesieniu do odpadów komunalnych. Wymaga to szerokiej akcji informacyjnej i konsultacji społecznych. Na spotkaniu zostały rozdane materiały (załączone poniżej), które mają przybliżyć główne i istotne zmiany, jakie czekają nas w okresie „wchodzenia w życie” nowych przepisów prawa.

Informujemy ponadto, że w miarę zgłaszanych potrzeb organizowane będą spotkania informujące o kolejnych etapach wprowadzania w życie przedmiotowej ustawy w Gminie Opatowiec.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi