Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE – informacja

11 stycznia 2013 | admin

Agencja Rynku Rolnego, od dziesięciu lat, skutecznie realizuje w Polsce program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”

>>Szczegóły dot.programu<<