Zmiany w ewidencji ludności – informacja

13 stycznia 2013 | informatyk

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407) która wprowadza szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, t.j.:

  • brak konieczności wcześniejszego wymeldowania się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować (wszystkie te czynności wykonywane będą w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu),
  • brak obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
  • zniesienie sankcji karnych m.in. dla obywateli polskich czy obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
  • wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku (z aktualnych 4 dni, termin zostanie wydłużony do 30 dni),
  • umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika,
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy,
  • zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy dotyczącego weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników,
  • zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, zniesienie obowiązku meldunkowego z początkiem stycznia 2016 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z pracownikami Referatu Spraw Obywatelskich i USC, którzy udzielą Państwu niezbędnych informacji. Tel. 41-35-18-033 wew. 18.