Kolejne pieniądze dla szkół z Unii Europejskiej…

16 stycznia 2013 | informatyk

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

Albert Einstein

 

W dniu 14 stycznia 2012 roku Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec podpisał w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach umowy o dofinansowanie w kwocie 60.520,00 zł projektu E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” oraz o dofinansowanie w kwocie 53.312,01 zł projektu „ICT w klasach I – III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Dzięki łącznemu wsparciu finansowemu w kwocie 113.832,01 zł nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe doświadczenia uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez liderów nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a szkoły z naszej gminy zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Projekty z inicjatywy Wójta Gminy przygotowali:  Grzegorz Kozioł – wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu i  Anna Klimaszewska-Luty – skarbnik Gminy Opatowiec.

>>W edukacji bezwzględnie najważniejsza jest jakość<<