Podpisanie umowy na remont hali sportowej w Opatowcu

21 stycznia 2013 | admin2

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2013 r. wójt gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk podpisał umowę na remont generalny hali sportowej (sali gimnastycznej) w Opatowcu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rogowie (plac koło świetlicy). Umowa została podpisana z generalnym wykonawcą zadania wyłonionym w wyniku przetargu. Prace objęte procedurą przetargową mają być ukończone w okresie wakacji. Kolejny rok szkolny dzieci i młodzież rozpoczną w szkole z gruntownie odnowionym obiektem sportowym. Dodatkowo zostaną wyremontowane sanitariaty koło dawnej sali gimnastycznej i dobudowane zostanie pomieszczenie z przeznaczeniem na inne zajęcia sportowe, np. tenis stołowy. Istotna większość środków przeznaczonych na ten cel pochodzi z pozyskanych funduszy europejskich, pozostałe to środki gminne.