„Widowisko herodowe” w Rogowie

22 stycznia 2013 | informatyk

Z inicjatywy druhów strażaków z OSP Rogów w dniu 20.01.2013 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej spotkanie mieszkańców z parafii Rogów połączone z pokazem „widowiska herodowego” w wykonaniu zaproszonego Zespołu Kolędniczego z pobliskich Czyżowic. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu widzów, w tym dzieci i młodzież, którzy z zainteresowaniem obejrzeli to przedstawienie. Szczególnie najmłodsi przeżywali tę malowniczą inscenizację odegraną wiernie przez przebierańców.
Takie pokazy to przywracanie i utrwalanie w pamięci, zanikającej niestety już tradycji bożonarodzeniowego kolędowania.
Dodajmy, że zespół z Czyżowic zajął w tym roku III miejsce w Świętokrzyskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Kielcach.