Nowoczesne unijne przedszkole w Krzczonowie – już otwarte!

4 lutego 2013 | informatyk

W dniu 29 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „WOJNARA” w Krzczonowie dokonano oficjalnego otwarcia nowoczesnego unijnego przedszkola w ramach projektu pn. ”Magiczny świat malucha”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gospodarzem tej uroczystość był Dyrektor szkoły Tomasz Paluch.

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, który uroczyście powitał przybyłych gości: Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego – Piotra Żołądka, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Małgorzatę Muzoł, Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec – Michała Szczerbę, wraz z Radnymi, przybyłego w imieniu Europosła Czesława Siekierskiego – radnego powiatowego Adama Stoksika, Proboszcza parafii Sokolina – ks. Tadeusza Śliwę, Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbietę Szczęsną-Kusak, Inspektora nadzoru budowlanego – Jana Kawalca, wykonawcę inwestycji – Krzysztofa Parlaka, zebranych Pracowników szkoły oraz Dziadków i Babcie ze swoimi małymi Pociechami.

Zebrani udali się przed główne wejście do przedszkola, gdzie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Opatowiec, Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec oraz Sołtys Krzczonowa. Zebrani podziwiali pięknie wyremontowane przedszkole, w którym mieści się sala zabaw, szatnia, jadalnia, pomieszczenie sanitarne z toaletą i natryskiem oraz pomieszczenia na sprzęty. Uroczystość otwarcia przedszkola została połączona z Dniem Babci i Dziadka, oraz z pasowaniem na przedszkolaka, którego dokonała Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Maluchy zachwycone swoim świętem, w pełni uśmiechu i świetnej zabawy recytowały i śpiewały dla swoich dziadków.

Wójt Gminy przypomniał wszystkim zebranym, że ta ważna inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez zaangażowania i wsparcia wielu osób pracujących przy organizacji projektu, ludzi dobrej woli dla których plan powstania przedszkola w Krzczonowie był priorytetem. Głos zabrała także Pani Małgorzata Muzoł, która po raz pierwszy zaszczyciła swoją obecnością Szkołę Podstawową w Krzczonowie, podkreślając rolę edukacji zaczynającą się właśnie od wychowania przedszkolnego. Z kolei Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek podkreślił znaczącą rolę współpracy między Wójtem Gminy a Marszałkiem Województwa Adamem Jarubasem, która przyczyniła się do powstania projektu pn. „Magiczny Świat Malucha”, jego akceptacji oraz realizacji w postaci unijnego przedszkola. Swoje uznanie dla tego przedsięwzięcia wyraził również Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych, którzy wspierali projekt, mając nadzieje na jego pomyślną realizację.

Problem braku przedszkoli poza samym Opatowcem, a co za tym idzie, trudnościami związanymi z rozwojem dzieci na terenach wiejskich był jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych do Wójta Gminy Opatowiec, które zaowocowało podjęciem decyzji o otwarciu przedszkola i objęciu dzieci z terenu gminy bezpłatną edukacją przedszkolną. Pomysł został przyjęty z dużym entuzjazmem ze strony środowiska lokalnego. Dzięki wielu konsultacjom, wkładzie pracy i pomocy wielu osób udało się doprowadzić do otwarcia nowoczesnej placówki oświatowej.

Projekt pn. „Magiczny Świat Malucha” w części merytorycznej został przygotowany przez Annę Klimaszewską-Luty – Skarbnika Gminy, Łukasza Marca i Radosława Fitka. Swój wkład w realizację projektu mieli również pracownicy szkoły w Krzczonowie między innymi dyrektor Tomasz Paluch. Z jego inicjatywy przy wydatnej współpracy z sołtysem Marianem Gruszką oraz rodzicami przyszłych przedszkolaków, wykonano wiele prac remontowych w budynku przeznaczonym na punkt przedszkolny. Należy podkreślić włączenie się rodziców w realizację projektu, ich pomoc i zaangażowanie okazały się niezbędne w urządzaniu przedszkola.

Nowo otwarty punkt przedszkolny funkcjonuje od 17 grudnia 2012 r. i uczęszcza do niego 15-cioro dzieci (7 chłopców i 8 dziewczynek) z czterech sołectw: Krzczonowa, Kociny, Kamiennej i Trębaczowa. Przedszkole dysponuje dwoma przestronnymi salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Podstawową opiekę przedszkolną i pedagogiczną zapewniają dwie nauczycielki: Justyna Krupa i Magdalena Trojan. Kierownikiem projektu jest Sylwia Mącznik, obsługę księgową i rozliczeniową zapewniają Otylia Tomal i Łukasz Marzec.

Na potrzeby punktu przedszkolnego zaadaptowano pomieszczenia w budynku SP w Krzczonowie, i przystosowano je do wymagań opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach projektu zakupiono meble oraz niezbędne wyposażenie nowo otwartego ośrodka, a także wszelkiego rodzaju zabawki, gry, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Wszystkie dzieci oprócz podstawowych zajęć w czasie pracy przedszkola mogą bezpłatnie korzystać z zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, są to zajęcia z j. angielskiego, plastyki i rytmiki. Dzieci objęte zostały również profesjonalną opieką psychologiczną i logopedyczną. Z uwagi na 8 godzinny czas opieki przedszkolnej codziennie zapewniane jest także wyżywienie w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

W ramach projektu organizowane są również warsztatowe spotkania psychologiczno-edukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego, mające na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

Koszt projektu wynosi ok. 700 tys. zł w tym pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to niemal 600 tys. zł.

Jak powstawało przedszkole – galeria zdjęć

Nasze przedszkole – artykuł na stronie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

O przedszkolu w Zielonym Sztandarze (28-29 stycznia 2013r., nr 4)