Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

18 lutego 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 26 lutego 2013 roku (wtorek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2013r.
 4. Przestawienie sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie Gminy Opatowiec.
 5. Przedstawienie sytuacji dotyczącej zaopatrzenia Gminy w wodę.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/146/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 10.08.2012r. W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba