Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

13 marca 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 26 lutego 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatowiec.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba