Zaproszenie na szkolenie „Turystyka – moja praca, mój biznes”

9 maja 2013 | informatyk

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

związane z budową Parku „Via Jagiellonica”

Tytuł szkolenia: Turystyka – moja praca, mój biznes.

Termin: 15 maja 2013 r. o godz. 12.00.

Miejsce:

sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu  ul. Rynek 14,

Tematyka:

1) podstawy marketingu turystycznego,
2) prawo związane z usługami turystycznymi,
3) warsztaty dotyczące budowy ekspozycji tematycznej Parku,
4) warsztaty obsługi turystycznej.

Czas: około 3 godzin (z przerwą w połowie)

Adresaci:

1) osoby fizyczne i prawne uczestniczące w inicjatywie Organizacji,
2) osoby prowadzące biznes turystyczny,
3) osoby poszukujące miejsca na rynku pracy,
4) pasjonaci i inni zainteresowani.

Szkolenie jest nieodpłatne.