Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku

16 maja 2013 | informatyk

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Świętokrzyska Izba Rolnicza wzorem lat ubiegłych organizuje XV edycję konkursu pn. Piekna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa produkcyjne. W załączonych plikach można zapoznać się z Regulaminem Konkursu i Kryteriami oceny oraz pobrać deklarację zgłoszenia.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

    I. etap gminny – gospodarstwa zgłaszają swoje uczestnictwo do Urzędu Gminy- rozstrzygnięcie i wyłonienie 1 gospodarstwa z gminy do 30 czerwca.
    II. etap powiatowy – Komisja Powiatowa dokona oceny do końca lipca – po 1 gospodarstwie z powiatu przechodzi do etapu wojewódzkiego
    III. etap wojewódzki – Komisja Wojewódzka dokona oceny w sierpniu.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie, którego laureaci otrzymują cenne nagrody.