Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

22 maja 2013 | informatyk

Informujemy że w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć pod adresem http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.

Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami.

Informacje bieżące:

W ramach działań na rzecz promocji i popularyzacji „Badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)” opracowano plakat informacyjny.

 /źródło:www.stat.gov.pl/