Szacowanie strat po wystąpieniu deszczu nawalnego z gradem na terenie gminy Opatowiec

22 maja 2013 | informatyk

W wyniku ulewnych opadów deszczu oraz gradu, które wystąpiły w dniu 20 maja 2013r.  na terenie Gminy Opatowiec zostały zmulone i zniszczone uprawy rolne. Skutkiem intensywnych opadów deszczu nawalnego były warstwy mułu na drogach gminnych i powiatowych w szczególności w Kęsowie, Kobieli, Mistrzowicach, Rzemienowicach, Chrustowicach, Trębaczowie, Kocinie, Krzczonowie, Kamiennej i Charbinowicach, które najbardziej ucierpiały podczas burzy.

Wójt Gminy Opatowiec powołał dwie komisje:

  • ds. szacowania strat w uprawach rolnych.
  • ds. szacowania zniszczeń dróg gminnych.

UWAGA

Poszkodowani rolnicy winni złożyć w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi wypełniony wniosek w zakresie poniesionych strat. Po otrzymaniu wniosku komisja niezwłocznie przystąpi do szacowania strat. Wnioski dostępne u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz na stronie internetowej www.opatowiec.pl.

Wniosek_rolnika_o_oszacowanie_strat