Przedszkolaki z Krzczonowa z wizytą u Koziołka Matołka

24 maja 2013 | informatyk

W dniu 9 maja obyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Wyjazd zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wycieczce uczestniczyły uczęszczające do przedszkola  maluchy, rodzice chętni do opieki nad dziećmi oraz opiekunowie grupy: Justyna Krupa i Magdalena Trojan.Głównym celem wyjazdu było rozwijanie oraz nabycie umiejętności edukacyjno-poznawczych we wczesnym etapie edukacji. Wyjazd umożliwił dzieciom okazję do poznania świata i wykorzystania pobytu w przedszkolu w jak najlepszy sposób.

Dzięki wizycie w „stolicy bajek” maluchy choć na chwilę przeniosły się w tajemniczy świat bajki. Podczas zwiedzania wystawy „Bajkowy świat” przedszkolaki czynnie angażowały się w proces zdobywania wiedzy z zakresu bajek, baśni i legend. Główną ideą ekspozycji jest zdobywanie wiedzy za pomocą wspólnej zabawy opartej na współdziałaniu i kreatywnym podejściu do rzeczywistości. Na dzieci czekały także dodatkowe atrakcje. Było to kino, gdzie przedszkolaki obejrzały przepiękną opowieść opartą na baśni muzycznej pt. „Piotruś i wilk”, a także zabawa w otaczającym Centrum Bajki ogrodzie, z altanami i placem zabaw. Pełną przygód i wrażeń podróż przez bajkowe krainy dziecięcej wyobraźni, zakończono ciepłym posiłkiem. Na pamiątkę pobytu w ECB w Pacanowie dzieci otrzymały pluszowe maskotki Koziołka Matołka.

Koszty wyjazdu zorganizowanego w ramach projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego przez Unię Europejską, pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu. Rodzice przedszkolaków nie musieli ponosić żadnych wydatków związanych  z wycieczką  co umożliwiło wielu z nich udział w takim wyjeździe i pozwoliło spędzić czas ze swoimi pociechami w ciekawej i edukacyjnej formie.

Przygotowała Sylwia Mącznik

Kierownik Projektu