Relacja i wyniki z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

3 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 2 czerwca 2013 r. o godz. 15 –tej na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatowiec.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego- Jarosława Gwoździa , uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierz Zabłotny, Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba, Radni Powiatu, Radni Gminy oraz licznie Mieszkańcy Gminy. Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła orkiestra dęta OSP z Kociny pod batutą Roberta Pluty.

W zawodach udział wzięło 8 drużyn OSP , 1 drużyna KDP , 2 drużyny MDP , 1 drużyna ŻDP. Celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

- biegi sztafetowe z przeszkodami 7x 50

- ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Sędzią głównym zawodów był z-ca Komendanta Janusz Buła, pomocniczymi Krzysztof Wojtasik, Piotr Łudzik i Andrzej Krupa.

Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:

- OSP Charbinowice

- KDP Krzczonów

- MDP Kocina

- MDP „dziewczęca” Krzczonów

 

Klasyfikacja końcowa zawodów oraz liczba zdobytych punktów:

W kategorii OSP:

1. OSP Charbinowice – 117,4 pkt

2. OSP Mistrzowie – 120,7 pkt

3. OSP Krzczonów 124,7 pkt

4. OSP Rzemienowice – 127,7 pkt

5. OSP Senisławice – 128,3 pkt

6. OSP Kocina – 133,1 pkt

7. OSP Ksany – 135,7 pkt

8. OSP Kęsów – dyskwalifikacja

W kategorii KDP:

1. KDP Krzczonów – 177,5 pkt

W kategorii MDP „chłopięcych”:

1. MDP Kocina – 167,3

2. MDP Krzczonów – 180,4 pkt

W kategorii MDP„dziewczęcej”:

1. MDP Krzczonów – 226,3 pkt.

Zwycięzcy zostali uhonorowani,  nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki, Prezesa OSP Wojciecha Stoksika i Prezes KGW Edyty Kowalczyk za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Opatowiec za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną na której przygrywał zespół muzyczny „Top Secret”