Trwają prace przy remoncie Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu

12 czerwca 2013 | informatyk

Zadanie pn. „Remont i modernizacja obiektu „Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów” jest w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa całego projektu wynosiła  344 587,92 zł. Po przetargu wartość projektu wyniosła 263 539,29 zł. W ramach pierwszej części zadania zostaną wykonane następujące prace:

- zmiana pokrycia dachu + ocieplenie dachu  poprzez  położenia warstwy ocieplającej i pokrycie  dachu blachą trapezową z powłoką ochronną, wymiana łat, rynien, izolacja pozioma z płyt styropianowych,
- wymiana posadzki na istniejącym obiekcie  ( wyrównanie, uzbrojenie, izolacja pozioma z płyt styropianowych, położenie parkietu, trzykrotne malowanie)
- dobudowa sali  z przeznaczeniem na siłownię i salę do innych ćwiczeń rekreacyjnych ( wykopy fundamentowe, zbrojenia, izolacja przeciwwilgociowa, fundament, obsadzenie okien i drzwi, posadzka z wykładziny rulonowej PVC oraz płytek gresowych polerowanych, dwukrotne malowanie tynków, wykonanie wentylacji wywiewnej),
- wykonanie pomieszczeń sanitarno- higienicznych ( łazienka, natrysk, WC)
- docieplenie   dobudowanej siłowni styropianem,
- wykonanie instalacji  elektrycznej, ochrony od porażeń,
- wykonanie instalacji odgromowej

W drugiej części zadania zostanie wykonane zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  Rogowie poprzez:

- wyrównanie placu o powierzchni  0,44 ha
- wykonanie  utwardzenia  terenu tłuczniem kamiennym na powierzchni  700 m2 oraz  – zamontowanie krawężników wokół utwardzonego placu.

Na pozostałej części działki – teren zieleni, nasadzenie krzewów – wykonane we własnym zakresie. Montaż na placu  3 sztuk stołów ogrodowych oraz 6 sztuk ławek parkowych.

Zadanie wykonuje firma RS-BUD ze Staszowa. Nad prawidłowym wykonaniem prac w imieniu wójta gminy czuwa inspektor nadzoru Jan Kawalec.

Duży wkład pracy przy wykonywaniu tzw. „prac niefachowych” wnoszą mieszkańcy Gminy – wolontariusze, pracownicy szkoły, rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkól w Opatowcu.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31 lipca br. Jest to inwestycja, która służyć będzie całemu społeczeństwu Gminy i umożliwi zdrowe i czynne spędzanie wolnego czasu.