Informacja ze zbiórki elektrośmieci i zużytych opon

14 czerwca 2013 | hubert

Samorząd Gminy Opatowiec, przy współpracy z firmami zewnętrznymi po raz kolejny zorganizował z myślą o mieszkańcach zbiórkę elektrośmieci oraz zużytych opon.

W miesiącu maju na terenie gminy w dwóch wyznaczonych punktach zebrano zużyte opony o łącznej masie ponad 3 ton, które odebrała i bezpłatnie wywiozła Firma TRANS POŁUDNIE z Dębicy.

W czerwcu Firma BIOSYSTEM z Krakowa zebrała i bezpłatnie wywiozła z terenu gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o masie blisko 2 ton.

Elektrośmieci były odbierane bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców i wywożone do specjalistycznych punktów recyklingu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w tej ważnej akcji.

podziękowanie od firmy biosystem