Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty w Domu Kultury w Opatowcu

15 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 14 czerwca 2013roku o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się kolejne już przedstawienie teatralne pt. „Tropiciele na tropie Szrotówka Kasztanowcowiaczka”. Aktorami występującymi w tej sztuce były dzieci z miejscowego koła muzyczno-teatralnego działającego przy Domu Kultury, które prowadzą : Radosław Kornaś i Małgorzata Gwóźdź.

Na przedstawienie, które zostało przygotowane z okazji „Dnia Mamy i Taty”  przybyli Rodzice, Dziadkowie, Mieszkańcy Gminy, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk , Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba,  Sekretarz Gminy  Bożena Zbertek , Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska-Luty, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu  Elżbieta Szczęsna-Kusak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch wraz z Pracownikami, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Oktawiusz Cugowski oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu.

Zgromadzonych gości powitał  Radosław Kornaś ,a następnie zaprosił do obejrzenia widowiska.

Dzieci występujące w sztuce starały się jak najlepiej przekazać treść, by skłonić widza do refleksji. Swobodnie , bez tremy wczuły się w swoje role i jak prawdziwi aktorzy dali popis swoich umiejętności przed publicznością. Ruchem ,gestem, mimiką, sposobem przekazywania treści oddawali prawdziwość i autentyczność granej postaci i nadawali sens treści .Tym samym działali na uczucia widza, by zwrócić uwagę dorosłym na zagrożenia występujące w przyrodzie.

Po przedstawieniu  głos zabrali  Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, którzy podziękowali za występy dzieciom, opiekunom i wręczyli słodkie upominki.

Ponownie wystąpił Radosław Kornaś, który podziękował władzom Gminy, bo to dzięki ich staraniom i zrozumieniu potrzeb dzieci, powstało koło muzyczno – teatralne. Prowadzący podziękował także Rodzicom, którzy nie szczędzili czasu i bardzo chętnie włączyli się w organizację tej imprezy.

Małgorzata Gwóźdź odwołała się do cytatu: ”Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nigdy nie umożliwiono kontaktu ze sztuką” i podkreśliła, jak ważną rolę w życiu dziecka i jego rozwoju odegrały spotkania w Domu Kultury.

W imieniu Rodziców Pani Dusza i Pani Leśniewska podziękowały prowadzącym za całoroczną pracę z ich dziećmi.

Po krótkich wystąpieniach, zrobiono wszystkim wspólne, pamiątkowe zdjęcie i zaproszono na poczęstunek.