Remonty dróg gminnych w Charbinowicach, Krzczonowie, Rogowie, Kamiennej i Trębaczowie

16 sierpnia 2013 | hubert

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Opatowiec to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. W ostatnim okresie dokonano remontu dróg gminnych, które w dniu 8 sierpnia 2013r. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała ich odbioru. Są to odcinki dróg w następujących miejscowościach:

1. Charbinowice – Zagajów na długości 153 mb. Zdjęcia
2. Krzczonów „Ogrodowa” na długości 328 mb. Zdjecia
3. Rogów – Góry Rogowskie na długości 617 mb. Zdjęcia
4. Kamienna do stawu na długości 265 mb. Zdjęcia
5. Trębaczów – Rzemienowice na długości 450 mb. Zdjęcia

Wartość zadania wynosi 373 000,00 zł, z czego 286 433,00 zł pozyskano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dodatkowo wykonano następujące prace przy drogach gminnych:

- „mijankę asfaltową” oraz podbudowę z kruszywa o pow. 45 m2 przy drodze Rogów-Góry Rogowskie

- barierę przy mostku w msc. Trębaczów przy drodze gminnej Trębaczów – Rzemienowice

- wstawiono 6 znaków „ustąp pierszeństwa” przy drogach gminnych w msc. Kamienna szt.2, Krzczonów szt.1, Trębaczów szt.1, Rogów szt.1, Podskale szt. 1

Również w miejscowości Krzczonów (koło bloków) wykonano podbudowę z kruszywa oraz położono mieszankę mineralno-bitumiczną-asfaltową na drodze gminnej i parkingu o pow. 269 m2 Zdjęcia

Prace wykonano ze środków własnych na kwotę 15 144,60 zł.

Dzięki wykonanym remontom zwiększy się bezpieczeństwo na drogach, rolnicy będą mieli ułatwiony dojazd do pól oraz wzrośnie potencjał gospodarczy gminy.